Czy warto odbyć studia MBA?

Master of Business Administration, czyli studia MBA to zyskujący coraz szersze grono zwolenników program kształcący managerów średniego i wysokiego szczebla. Program i czas trwania kursu są zróżnicowane i zależne od kraju, a nawet uczelni organizującej studia. Niezależne od nich jest jednak jedno: prestiż.

Studia MBA poniekąd ciężko nazwać studiami sensu stricto. Nie dlatego, że nie zdobywa się tam wiedzy, ale dlatego, że aby podjąć naukę należy pochwalić się pewnymi dokonaniami zawodowymi. Jak sama nazwa sugeruje kształci się tu w biznesie, zatem warto znać choćby jego podstawy.

Krótka historia MBA

Za pierwsze studia Master of Business Administration uznaje się te amerykańskie, organizowane w latach 50. XX wieku. Już wtedy zauważono, że sprawny i efektywny lider nie może być tylko specjalistą w swojej dziedzinie, ale powinien posiadać również pewien konkretny zestaw umiejętności, pozwalających mu na sprawne zarządzanie i inspirowanie współpracowników. Nie bez znaczenia są również znajomość prawa, finansów, czy choćby rachunkowości.

W Polsce kursy MBA pojawiły się dopiero w latach dziewięćdziesiątych, kiedy na nowo zaczął działać wolny rynek. Od tamtej pory studia te pojawiają się w programach coraz większej ilości uczelni i zyskują na prestiżu. Do najpopularniejszych należą te organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Krakowską Szkołę Biznesu UEK.

Szczęśliwa absolwentka MBA

Jaki wybrać program?

Podjąć wyzwanie MBA zdecydowanie warto, ale żeby ta inwestycja czasu i niemałych pieniędzy miała sens należy uważnie dobrać konkretny program do swoich potrzeb. Jest to oczywiście niełatwe, bo często w trakcie życia zawodowego zmienia się miejsce pracy niejednokrotnie i w zasadzie z każdą zmianą możliwa jest zmiana branży (można być cały czas dyrektorem sprzedaży, tyle, że raz w firmie spożywczej, następnie farmaceutycznej, a jeszcze później – odzieżowej). W takim wypadku warto skupić się raczej na zestawie umiejętności, nie zaś na dziale rynku, jakiego dotyczy aktualna praca.

W podstawowym zakresie wymienić należy ogólne/uniwersalne kursy Master of Business Administration, przeznaczone dla wszystkich managerów. W ich programach spotkać można zagadnienia z zakresu marketingu, księgowości, finansów, zarządzania firmą i zasobami ludzkimi. Managerowie z większym stażem (ok 7-letnim) powinni zdecydować się na executives MBA, których program skupia się już na bardziej praktycznych zagadnieniach i wymianie doświadczeń. Global executives MBA to oferta dla kadry zarządzającej międzynarodowych korporacji. Poza tymi podstawowymi rodzajami funkcjonuje dodatkowo szeroki katalog studiów profilowanych, skierowanych do przedstawicieli konkretnych branż i specjalizacji.

Dlaczego warto skorzystać z tej szansy?

Osoby rozważające skorzystanie z oferty studiów Master of Business Administration powinny w pierwszej kolejności przemyśleć, co skłania je do rozważenia tego działania. Najczęściej są to rutyna w pracy, problemy z podwładnymi, albo wprost odwrotnie – chęć doskonalenia i poszerzania horyzontów. Właśnie dlatego jest to doskonała okazja do tego, by skonfrontować własne doświadczenia ze specjalistami na całym świecie, dostrzec szanse na poprawę i zidentyfikować braki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *